Update over de stand van de vereniging


Door: Tjeerd Toepoel

Bestelezer, beste leden,


Nu de vereniging Carpe Divitias inmiddels ruim een jaar oud is en het eerste bestuursjaar zijn einde nadert wil ik via deze weg een korte update geven over de stand van zaken van de vereniging.

Nadat in het voorjaar het land op slot ging en onze plannen voor die periode in de prullenbak konden, hebben wij onszelf voorgenomen om de coronacrisis als kans aan te grijpen. Wij zijn tweemaal per maand een online activiteit gaan organiseren waarvan de meeste zijn gehouden in de vorm van trainingen over de basis van het beleggen en de financiële markten, avonden waarbij we inspirerende sprekers aan het woord hadden en reeksen pitches waarbij aandelen voor het beleggingsfonds werden aanbevelen.

De aandelen die aanbevolen zijn én na analyse werden goedgekeurd door de fondscommissie zijn opgenomen in het beleggingsfonds, dat per medio oktober definitief van start is gegaan. Binnen dit fonds wordt belegd in Nederlandse aandelen en kunnen leden participeren middels de aankoop van certificaten. Voor de beginnende belegger is het beleggingsfonds een uitstekende manier om kennis te maken met de analyse van aandelen, om te leren hoe je een portefeuille kunt opbouwen en om te leren hoe je omgaat met bepaalde risico’s.

Voor de komende zullen wij de huidige lijn blijven volgen. We hebben een programma met nieuwe sprekers, nieuwe trainingen en nieuwe vormen van activiteiten waarbij in alle gevallen zal worden ingezet op inhoudelijke kwaliteit. Tevens zijn wij een aspirant-lidmaatschap aangegaan bij het SOOZ (Studenten Overleg Orgaan Zwolle) met verlenging tot officieel lidmaatschap als optie. Op deze manier willen wij deze vereniging aansluiting bieden in het Zwolse studentennetwerk en willen wij Carpe Divitias op de kaart zetten.

Het afgelopen jaar was voor ons een leerzame uitdaging om vanaf de grond de vereniging te voorzien van inhoud, leden en continuïteit en op die manier een stevig fundament te bouwen voor Carpe Divitias zodat vanaf volgend jaar de vereniging verder kan worden uitgebouwd. In november zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden waarbij het nieuwe bestuur zal worden gekozen en het beleidsplan en de begroting voor 2021 zullen worden vastgesteld.


Namens het bestuur van Carpe Divitias,


Tjeerd Toepoel
Voorzitter Carpe Divitias