Verenigingsbestuur 2022 verkozen


Door: Benjamin Bosma

Bijde Algemene Ledenvergadering van 22 november jl. is het nieuwe verenigingsbestuur voor 2022 verkozen. Maurice Schurink zal de nieuwe voorzitter worden, en neemt daarmee de plaats van Tjeerd Toepoel over, die sinds de oprichting voorzitter was. Ook Coos Holwerda, die sinds de oprichting de rol van penningsmeester vervulde, zwaait af. Zijn rol worden overgenomen door Wouter Heuvelman. Pieter Werkman blijft ook komend jaar aan als secretaris. Ten slotte zal Benjamin Bosma toetreden tot het bestuur van Carpe Divitias.