VanEck


VanEck is een trotse sponser van Carpe Divitias

Over VanEck

VanEck is een internationale investeringsmaatschappij die ruim 60 jaar geleden is opgericht door de Amerikaan John van Eck. In Nederland stond VanEck tot 2019 bekend als Think ETF’s. Het tegenwoordige VanEck is in Nederland een van de bekendste namen in de uitgifte van ETF’s (Exchange Traded Funds). Met een ETF kan gemakkelijk een gespreid mandje aandelen aangekocht en verkocht worden.

VanEck heeft als doel om iedereen in staat te stellen op gespreid te beleggen tegen lage kosten. Daarvoor biedt VanEck eenvoudige beleggingsoplossingen in de vorm van ETF’s en heldere educatie, zodat de klanten de kwaliteit van de producten kunnen beoordelen.

Door de jaren heen zijn beleggingsproducten steeds duurder en complexer geworden — een ontwikkeling die niet in het belang van de belegger is. VanEck geeft daarentegen slechts beleggingsproducten uit die zich onderscheiden door transparantie, lage kosten en een veilige en efficiënte structuur.

Klik hier om meer te leren over ETF’s.

VanEck doet veel aan voorlichting. Daarom hebben ze een speciale pagina gemaakt Beleggen voor Beginners. Het bedrijf biedt een breed spectrum aan beleggingscategorieën aan, die het mogelijk maakt via ETFs te:

VanEck biedt diverse thematische ETFs, zoals een dividend ETF, technology ETFs, een waterstof ETF, een China ETF, een vastgoed ETF en een duurzame ETF.

Belangrijke kennisgevingen


Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck Asset Management B.V. een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset Management B.V. verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck is niet verantwoordelijk of aansprakelijk door enige stellingname door Carpe Divitias.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

©️ Asset Management B.V.